Domki i Apartamenty Maja  Grzybowo

Ul. Nadmorska 90 

78-132 Grzybowo

tel 791-065-584

e-mail: domki_letniskowe_maja@vp.pl

 

                                    REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM                                            „DOMKI-APARTAMENTY MAJA”

 

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00. Klucze/ pilot do bramy odbiera się i oddaje właścicielowi obiektu po uprzednim kontakcie telefonicznym. Goście ośrodka wypoczynkowego „Domki-Apartamenty Maja” zobowiązani są dokonać meldunku oraz opłaty za pobyt i klimatyczne niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 2. Przedłużenie pobytu należy zgłaszać do godziny 18.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Właściciel może nie uwzględnić życzenia Gościa w przypadku braku wolnych miejsc. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i lokalu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 3. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 30 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 4. Właściciele obiektu dostępni są dla Gości w godzinach 8.00-20.00. Poza tymi godzinami, w nagłych przypadkach, proszę kontaktować się z numerem telefonu +48791065584.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w obiekcie podczas trwania ciszy nocnej.
 6. W cenę pobytu wliczony jest jeden komplet pościeli oraz jeden koc na osobę, zestaw startowy (płyn do naczyń, płyn do rąk, papier, ręcznik papierowy, gąbka, worki na śmieci) oraz sprzątanie końcowe. Zestawy startowe nie są uzupełniane w trakcie pobytu. Wymiana pościeli oraz sprzątanie podczas pobytu są dodatkowo płatne, według cennika usług dodatkowych.
 7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do lokalu i pilota od bramy) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 8. Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta.
 9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Parking jest bezpłatny oraz monitorowany. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 10. Nad bezpieczeństwem dzieci przebywających na terenie obiektu czuwają rodzice/opiekunowie.
 11. Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom obiektu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie obiektu.

Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP
i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.